Učenički konkurs

U okviru projekta “Između redova i van okvira: Seminar za ambiciozne mlade fizičare”, Niš Young Minds Section raspisuje konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Konkurs je otvoren od 7. novembra do 1. decembra 2019. godine.

„Zapamtite da uvek gledate prema zvezdama, a ne prema svojim stopalima. Pokušajte razumeti ono što vidite i uzroke postojanja svemira. Budite znatiželjni!“

Stiven Hoking

Cilj ovog konkursa jeste da probudi istraživački duh, neguje znatiželju, kreativnost i originalnost kod učenika, omogući poboljšanje prezentacijskih sposobnosti, kao i da učenicima približi proces analize teme i određenih problema u fizici. Na konkurs se mogu prijaviti učenici šestog, sedmog i osmog razreda svih osnovnih škola, kao i učenici svih srednjih škola na teritoriji Republike Srbije na jednu od sledećih tema (učenik bira samo jednu temu):

  • Neiscrpno bogatstvo planete Zemlje – Zakon održanja energije i obnovljivi izvori energije (Ukazati na: principe rada obnovljivih izvora energije, efikasnost korišćenja energije, gubitke energije, mogućnost efikasnijeg iskorišćenja energije)
  • Sitni, ali ne i nebitni – Fizika mikrosveta (Oblasti fizike koje tema pokriva: kinetička teorija gasova, atomska i molekularna fizika, kvantna fizika, nuklearna fizika, fizika čestica; pri obradi teme ukazati na značaj strukture materije – postojanja elementarnih čestica, odnosno atoma i molekula u fizičkim pojavama)
  • Izvan okvira našeg kosmičkog doma Astrofizika/Kosmologija (Ukazati na univerzalnost fizičkih zakonitosti i primeniti iste na fenomene u svemiru)
  • Isti, ali opet različiti – Talasi (Oblasti fizike koje tema pokriva: mehanički talasi, elektromagnetni talasi, gravitacioni talasi…)

Učenici mogu obraditi temu teorijski, eksperimentalno (uz odgovarajuće teorijsko objašnjenje) ili modeliranjem pojave (uz teorijsko objašnjenje). Ocenjivaće se originalan i kreativan pristup izabranoj temi. Temi je potrebno pristupiti istraživački i dodatno je obraditi van okvira nastavnog plana i programa. Prilikom prijave potrebno je priložiti apstrakt (minimum 1000 reči, maksimum 2000 reči) u kome treba izložiti šta je tačno obrađivano, glavna ideja rada, motivacija pri odabiru teme i zaključak.

Ukoliko je tema obrađena eksperimentalno ili modeliranjem pored prethodno navedenog, potrebno je da apstrakt sadrži i:

  • Kratak opis eksperimenta (aparatura i postupak merenja) odnosno opis principa rada programa
  • Rezultate i njihovu analizu (u obliku tablica, grafika, slika, i sl.)

Učesnici se prijavljuju popunjavanjem formulara koji se nalazi u produžetku. Autori najboljih radova će svoj rad na izabranu temu izložiti uz odgovarajuću prezentaciju. Rad mogu raditi najviše dva učenika (jedan ili dva učenika). Maksimalno vreme trajanja prezentacije je 10 minuta. Samu prezentaciju ne treba slati prilikom prijave.

Odbrana najboljih radova biće održana 7. decembra na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Najbolja tri rada očekuju vredne nagrade.

Formular za prijavu učesnika:

[contact-form-7 id=”399″ title=”Prijava za kviz”]