O nama

Young Minds predstavlja projekat Evropskog društva fizičara i čiji je cilj međusobna saradnja mladih istraživača i naučnika. Ovakva vrsta ogranaka postoji širom Evrope i sveta, u zemljama kao što su Švajcarska, Holandija, Finska, Rusija, Egipat i mnoge druge.

Niš Young Minds Section predstavlja prvi i jedini ogranak u Srbiji, sa sedištem na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Osnovali su ga studenti tadašnje druge godine osnovnih studija Departmana za fiziku. Članovi osnivači su Jovana Stanimirović, Jovana Savić, Djordje Milanović, Milena Simić, Dragana Mitrović, Mila Vujović, Sonja Petković, Toma Novaković, Milica Perić i Katarina Bito.

Osnovan 22. Jula 2019. godine, lokalni ogranak, Niš Young Minds Section, nudi članovima i lokalnoj zajednici mnoge benefite kao što su seminari koji pružaju nova saznanja koja su izvan specifičnih polja interesovanja, edukativni programi koji bi stimulisali nove generacije naučnika i povećali svest o naučno istraživačkom radu.

Suština Young Minds-a jeste u povećanju kreativnosti mladih umova i inspiraciji za ostvarivanje jedinstvenih, hrabrih i odlučnih ideja.

Članovi osnivači

Jovana Stanimirović

Završila specijalno odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Nišu. Trenutno student treće godine Osnovnih akademskih studija na Departmanu za fiziku i na Departmanu za računarske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Učesnik na mnogobrojnim festivalima koji promovišu i popularizuju nauku. Jedan od administratora i urednika zvaničnog Instagram profila Departmana za fiziku @zanimljiva_fizika_nis. Saradnik Astronomskog drštva „Alfa“, Društva fizičara Niš, kao i Evropskog društva fizičara. Učesnik međunarodnog programa “CERN Masterclass – Hands on partical physics” 2017. godine. Jedan od organizatora međunarodnog programa “CERN Masterclass – Hands on partical physics” 2018. i 2019. godine. Od jula 2019. godine, Predsednik ogranka Evropskog društva fizičara „Niš Young Minds Section“.

Milena Simić

Studentkinja treće godine osnovnih studija fizike Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Prethodno završila Gimnaziju “Svetozar Marković”, kao učenica specijalizovanog odeljenja za fiziku, i kao jedna od najboljih učenika u generaciji. Tokom srednje škole učestvovala je na raznim programima u SAD-u, Nemačkoj i Poljskoj. 2017. godine učestvovala na Internacionalnom Turniru Mladih Fizičara u Singapuru. Od 2015. polaznica programa IS Petnica gde je 2017. predstavljala svoje istraživanje na konferenciji “Korak u nauku”. U IS Petnica je mlađa saradnica od 2018. godine na programima biologije i matematičko-tehničkih nauka. Takođe je 2018. godine bila saradnica na letnjem programu u Znanstveno-edukacijskom centru u Višnjanu, Hrvatska. A 2019. je učestvovala na programu Particle Physics Summer Student Programme u Krakovu.

Jovana Savić

Završila specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u Gimnaziji ,,Svetozar Marković” u Nišu. Trenutno student treće godine Osnovnih akademskih studija na Departmanu za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Učesnik na mnogobrojnim festivalima koji promovišu i popularizuju nauku poput Festivala Nauk nije bauk u Nišu od 2014. do 2018. godine, Festival Nauke u Beogradu 2015. i 2016. godine, projekat ,,Putujuća laboratorija Nauk nije bauk“ 2015. godine. Polaznik zimskog seminara astronomije u istraživačkoj stanici ,,Petnica” . Saradnik AD ,,Alfa”, Društva fizičara Niš i Evropskog društva fizičara. Učesnik medjunarodnog programa ”CERN Masterclass-Hands on partical physics“ 2017. godine. Edukator na TED-Ed radionici i učesnik i govornik na TED-Ed konferenciji u Nišu 2018. i 2019. godine. Jedan od administratora i urednika zvaničnog instagram profila Departmana za fiziku @zanimljiva_fizika_nis.

Dragana Mitrović

Završila je prirodno-matematički smer Gimnazije “Bora Stanković” u Nišu 2017. godine, kao nosilac Vukove diplome. Iste godine upisala je studije fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Trenutno je student treće godine osnovnih akademskih studija. Učestvovala je na nekoliko manifestacija za popularizaciju nauke, kao što su “Nauk nije bauk”, “Noć istraživača” i “CERN Masterclass : Hands on Particle Physics”. Takođe, jedan je od studenata koji aktivno vode oficijalnu Instagram stranicu Departmana za fiziku.

Đorđe Milanović

Završio Gimnaziju ,,Bora Stanković’’ u Nišu smer prirodno-matematički – engleski 2017. Trenutno student 3. (treće) godine fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Saradnik astronomskog društva “Alfa” Učesnik festivala ,,Nauk nije bauk 8’’, ,,Nauk nije bauk 10’’, ,,Nauk nije bauk 11’’. Učestvovao u organizaciji ,,CERN Masterclass’’ programa 2018. i 2019. godine.

Katarina Bito

Student treće godine na Departmanu za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Predhodno završila specijalno odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u Gimnaziji “Svetozar Marković” u Nišu. Od 2014. do 2019. godine učesnik na festivalu Nauk nije bauk, 2015. i 2018. godine na festivalu Noći istraživača i 2017. godine na festivalu Proton u Svilajncu. Kao učesnik 2017. godine, a 2019. godine kao jedan od organizatora: “CERN Masterclass – Hands on partical physics”. Jedna od osnivača zvaničnog instagram profila Departmana za fiziku u Nišu @zanimljiva_fizika_ nis i zvaničnog profila @young_minds_nis u okviru projekta Evropskog društva fizičara: „Between the Lines & Outside the Box: Seminar for Ambitious Young Physicists“. Stipendista grada Niša za posebno nadarene učenike i studente za 2019. godinu.

Milica Perić

Studentkinja treće godine osnovnih studija fizike na Prirodno – matematičkom fakultetu u Nišu. Prethodno završila Gimnaziju „Svetozar Marković“, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnistima za fiziku, kao nosilac Vukove diplome. Tokom osnovne i srednje škole učestvovala je na mnogobrojnim takmičenjima iz oblasti fizike i biologije. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada sa takmičenja opštinskog, okružnog i republičkog nivoa. 2013. godine učestvovala je na Srpskog fizičkoj olimpijadi i osvojila drugu nagradu. Tokom srednje škole i fakulteta, više puta je učestvovala na festivalima koji za cilj imaju promociju i popularizaciju naue poput „Nauk nije bauk“, kao i programu „Cern masterclass“. Kao jedan od najboljih studenata, koji se školuju na teritoriji opštine Palilula, našla se na opštinskom kalendaru „Najbolji među najboljima“.

Mila Vujović

Student treće godine osnovnih akademskih studija na Departmanu za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.Prethodno završila Gimnaziju ,,Svetozar Marković“ , odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku,kao nosilac Vukove diplome. Učesnik mogobrojnih festivala koji  za cilj imaju promociju i popularizaciju nauke poput  Festivala Nauk nije bauk u Nišu,  Festival Nauke u Beogradu, Festival Nauke u Svilajnicu , Festival Nauke u Zagrebu, ,,Noć  istraživača “, projekat ,,Putujuća laboratorija NIS-a“ . Sa departmanom učestvovala  u organizaciju međunarodnog programa,, CERN Masterclass- Hands on partical physics“. Kao jedan od najboljih studenata , koji se školuju na teritoriji opštine  Palilula, našla se  opštinskom kalendaru ,,NAJBOLJI MEĐU NAJBOLJIMA“. Stipendista grada Niša za  nadarene učenike i studente.

Sonja Petković

Završila gimnaziju prirodno-matematičkog smera, u Varvarinu 2017. godine. Iste godine upisala studije fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Trenutno student treće godine osnovnih akademskih studija. Zajedno sa zaposlenima na departmanu za fiziku učestvovala na manifestacijama za promociju nauke poput “Nauk nije bauk” kao I na više manifestacija na samom fakultetu.

Toma Novaković

Završio englesko bilingvalno odeljenje prirodno-matematičkog smera u gim. “Svetozar Marković”. Student treće godine na Departmanu za Fiziku PMF-a u Nišu. Učesnik na mnogim naučno-popularnim festivalima u regionu: “Nauk Nije Bauk” u Nišu, od 2013. godine, “Festival Nauke” u Beogradu, 2015. i 2016. godine, kao i “Znanstveni Piknik” u Zagrebu, istih godina