Author: JovanaS

Niš Young Minds Section at BPU11 Congress

Niš Young Minds Section is organizing two sessions at BPU11 Congress. The session will be in form of round tables – few lectures on given topic followed by panel discussion. Topic for the session are Career in Physics and Quantum and New Technologies. Students and participants will have a unique possibility to learn more about…
Read more


July 10, 2022 0

Niš Young Minds Section na Young Minds Leadership Meeting-u

Niš Young Minds Section bio je deo godišnjeg sastanka Young Minds sekcija – “Young Minds Leadership Meeting”. Održao se od 02. do 04. juna 2022. godine u sklopu prvog Foruma Evropskog društva fizičara na Sorboni u Parizu. Na sastanku je učestovalo preko 40 delegata Young Minds sekcija, kao i članovi Internacionalnog udruženja studenata fizike. Imali…
Read more


June 7, 2022 0

CERN Masterclass 2022

U ponedeljak 4. aprila 2022. godine pod pokroviteljstvom CERN-a i grupe IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) održaće se 18. međunarodni program “Masterclasses – Hands on Particle Physics” (MC2022). U ovom obrazovno-istraživačkom programu će u okviru 225 naučnih institucija aktivno učestvovati oko 13 000 učenika srednjih škola iz 60 zemlje širom sveta. Ovogodišnji program MC2022 će u…
Read more


March 31, 2022 0

Virtuelna poseta CMS eksperimenta u CERN-u

U četvrtak, 17. marta sa početkom od 19h, biće organizovan simpozijum sa pratećim predavanjima i virtuelnom posetom CMS eksperimentu u CERN-u. CERN i naučne institucije iz Republike Srbije redovno organizuju obrazovne programe za učenike i nastavnike srednjih škola, a u narednim mesecima je u planu da se organizuju četiri interesantna programa. Jedan od ovih programa je…
Read more


March 15, 2022 0

“Cultural Collisions Srbija” – sudar nauke i umetnosti

U četvrtak, 03. marta 2022. godine sa početkom od 19h,  održaće se online predavanje na temu „Cultural Collisions Srbija – sudar nauke i umetnosti“. Predavač će biti prof. Michael Hoch iz CERN-a. „Cultural Collision“ je program multidisciplinarnog karaktera koji prikazuje povezanost nauke i umetnosti i ima cilj da probudi kreativnost i pruži drugačiji pogled na…
Read more


March 1, 2022 4

Sastanak BPU i EPS-CEI

U periodu od 06. septembra 2021. godine do 08. septembra 2021. godine u Beogradu održaće se sastanak komiteta Balkanske Unije Fizičara i komiteta Evropskog društva fizičara za evropske integracije. (Više detalja na linku https://bpu-eps2021.seenet-mtp.info/) Sastanak je posvećen planiranju Kongresa Balkanske Unije Fizičara koji će se održati u Beogradu, septembra 2022. godine. (Više detalja na linku…
Read more


September 1, 2021 0