Quantum Eastern Europe

QURECA, QWORLD, i Hamilton Consulting organizuju zajedno prvi dogadjaj vezan za kvantnu fiziku u Istočnoj Evropi, QEE, koji će se održati onlajn 5. i 6. maja 2022. godine. Događaj će okupiti aktere za koje je kvantna nauka i tehnologija relevantna u istočnoj Evropi i šire. Cilj dogadjaja je platforma za razvoj kvantnog ekosistema kako u…
Read more


May 4, 2022 0