Sastanak BPU i EPS-CEI

U periodu od 06. septembra 2021. godine do 08. septembra 2021. godine u Beogradu održaće se sastanak komiteta Balkanske Unije Fizičara i komiteta Evropskog društva fizičara za evropske integracije. (Više detalja na linku https://bpu-eps2021.seenet-mtp.info/) Sastanak je posvećen planiranju Kongresa Balkanske Unije Fizičara koji će se održati u Beogradu, septembra 2022. godine. (Više detalja na linku…
Read more


September 1, 2021 0